skip to Main Content
(0312) 476 70 70 info@mfscatering.com
Hizmet Kalitemiz

Firmamız, akredite denetim firmalarınca her yıl düzenli olarak denetlenmektedir.

Hizmet Kalitemizin Standartları

Gıda mühendislerimiz periyodik olarak Hijyen&Kalite kontrolü yapmaktadır. Bu kontroller sırasında dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğinin izlenebilirliği için personel elinden, kullanılan ürün ve ekipmanlardan sürekli numuneler alınmaktadır. Alınan numune sonuçlarından sonra değerlendirmeler yapılıp hizmetinize sunulur.

Depolarımıza gelen her ürünün kabul kriterlerine uygunluğu, deneyimli ve eğitimli yöneticilerimiz tarafından kontrol edilir. Depolarımız, sıcaklık, etiket, FİFO, ambalaj vb. konularda günde en az üç defa kontrol edilir.

Gıda güvenliği esas alınarak yapılan üretimlerimizde donmuş gıda, baharat, bakliyat gibi ürünler en az üç kez ayıklanarak üretim sürecine dahil edilir. Çiğ sebze ve meyveler ayıklama işleminden sonra, mevsime ve ürüne göre en az 4-5 kere yıkama makinesinden geçirilir ve daha sonra da dezenfekte edilip, durulandıktan sonra aracı soğuk ortamda muhafaza edilir.

MFS Yemekçilik kişisel hijyen konusunda çok hassastır ve personelimiz yarım saat arayla el yıkama, maske ve eldiven kullanımı, eldiven değiştirme gibi detaylı sağlık tarama süreçlerine uymaktadır.

Bu bakış açısı altında gıda güvenliği ve hijyeni, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında sürekli eğitimler verilmektedir.

Sertifikalarımız

Toplu yemek üretim ve servis sektöründe, çalışmalarını sürdüren MFS YEMEKÇİLİK HİZMETLERİ kurulduğu günden bugüne; Yüksek kalite, Üretici menfaatinin korunması, Etik değerlere bağlılık ilkelerini benimsemiştir.

Ülkemize, müşterilerimize hizmet vermenin getirdiği sorumluluk ve bilinçle, bugüne kadar bağlı olduğumuz ilkeler doğrultusunda, hizmet kalitesini sürekli kılmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak amacıyla ;

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
 • TS OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda için Genel Gereklilikler Sistemi

ile faaliyetlerimizin her aşamasında  hizmet kalitemizi arttırmak için;

Yönetim olarak,

 • Kaliteli, güvenli ve helal gıda üretmenin temeli olan tüm yasal ve İslamî şartları eksiksiz yerine getirerek helal yemek üreteceğimizi,
 • Kalite ve Hijyen ve sanitasyon Yönetim Sistemini uygulayacağımızı,
 • Her süreçte sürekli kontrol ile ürünlerimizi koruyacağımızı,
 • Sürekli iyileştirme içinde gelişmeye odaklı olacağımızı,
 • Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer vereceğimizi,
 • Yasal şartlara uyacağımızı,
 • Çevre ,İş Sağlığı ve işçi güvenliği, gıda güvenliği ve hijyen bilincinin yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi, yerine getireceğimizi,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı ,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Çevremizin doğanın ve ekolojik dengenin gözetileceğini,
 • Çalışanlarımıza değer vererek sağlıklarını her konunun üzerinde tutacağımızı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Güvenli gıda gibi konularda ve kendi kontrolünde bulunduğu aşamada; gıdayı korumak için gereken tüm koşulları ve kaynakları sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini azaltmayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını
 • Toplum sağlığını her zaman koruyacağımızı ve korumak için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi, yerine getireceğimizi,

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

Back To Top